OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

KOSTPRIJS

De prijs van de cursussen wordt door de overheid bepaald: een lesuur kost 1,50 euro. Een cursus kan 40, 60, 80, 120 of 160 lesuren bevatten. De respectievelijke kostprijs is dan 60, 90, 120, 180 of 240 euro. Bij de meeste cursussen hoort ook lesmateriaal (handboek, syllabus of verbruiksgoederen voor schoonheidszorgen, florist en voeding).

KORTINGEN

De overheid voorziet heel wat kortingen of vrijstellingen van inschrijvingsgeld. Deze kortingen zijn niet van toepassing op het lesmateriaal.

OPLEIDINGSCHEQUES

In sommige gevallen kan je als werknemer opleidingscheques aanvragen:

 • je hebt studies afgerond in het hoger onderwijs en volgt in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding
 • je hebt geen studies afgerond in het hoger onderwijs.

In deze twee gevallen kan je sommige opleidingen betalen met opleidingscheques (max. 250 euro per kalenderjaar). De Vlaamse overheid betaalt de helft van de waarde van de opleidingscheques. Als je geen diploma middelbaar onderwijs hebt, kan je zelfs het volledige bedrag terugkrijgen. Je kan opleidingscheques aanvragen tot 2 maanden na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op de website van VDAB.

KMO-PORTEFEUILLE

De kmo-portefeuille (erkenningsnummer DV.O 102 750) is een subsidiemaatregel voor kleine en middelgrote ondernemingen. De subsidie vergoedt 50% van de opleidingskosten. Werkgevers of ondernemingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en zelf de subsidieaanvraag indienen. De aanvraag gebeurt vóór de start van de cursus. Meer informatie vind je op de website van VDAB. Omdat de procedure enige tijd in beslag kan nemen, vragen wij de cursus bij inschrijving te betalen. Zodra de aanvraag volledig afgerond is, storten we het betaalde bedrag terug.

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

Met betaald educatief verlof mogen werknemers die een cursus volgen in een CVO gedurende een aantal uur op het werk afwezig zijn met behoud van loon. Als je recht hebt op betaald educatief verlof, bezorgen we je om de drie maanden een attest voor je werkgever. Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid

VOLLEDIGE VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD

Behoor je tot een van onderstaande categorieën, dan betaal je geen inschrijvingsgeld. Je betaalt enkel het lesmateriaal. Bij inschrijving vragen we je een attest waarmee je aantoont dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling. De datum op dit attest mag maximaal 1 maand vroeger of later zijn dan de datum waarop je je inschrijft. In sommige gevallen (vb. kortlopende cursussen) moet het attest eerder in ons bezit zijn. Onze administratieve medewerkers geven je graag advies op maat. 

 • VDAB-attest
  • Cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgen en een opleiding volgen die door VDAB erkend wordt in het kader van een traject naar werk.
  • Niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht hebben op een wachtuitkering.
 • OCMW-attest
  • Alle cursisten met een leefloon of een inkomen via maatschappelijke dienstverlening.
  • Cursisten die ten laste zijn van een persoon die voldoet aan bovenstaande voorwaarde.
  • Asielzoekers die materiële hulp genieten (De datum op dit attest mag maximum 2 weken vroeger of later zijn dan de datum waarop je je inschrijft. In sommige gevallen (vb. kortlopende cursussen) moet het attest eerder in ons bezit zijn. Onze administratieve medewerkers geven je graag advies op maat. 
  • Inburgeraars met inburgeringscontract of inburgeringsattest (enkel voor Nederlands richtgraad 1 en 2).

GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD

Behoor je tot een van onderstaande categorieën, betaal je 0,30 euro per lesuur en het lesmateriaal. Bij inschrijving vragen we je een attest waarmee je aantoont dat je in aanmerking komt voor die bepaalde vrijstelling. De datum op dit attest mag maximaal 1 maand vroeger of later zijn dan de datum waarop je je inschrijft.

 • VDAB-attest
  • Cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgen en een opleiding volgen die door VDAB niet erkend wordt als traject naar werk.
  • Cursisten die ten laste zijn van een persoon die voldoet aan bovenstaande voorwaarde.
  • Mindervaliden (attest uitgereikt door het ziekenfonds 66% invaliditeit).
  • Alle cursisten die in het bezit zijn van een van volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van volgende attesten:
   • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt.
   • Een attest waaruit blijkt dat de cursist recht heeft op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten.
   • Een attest waaruit blijkt dat de cursist ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 • Basiseducatie: Alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende minstens 120 lesuren, voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een CVO.

MEER INFO

Nog meer precieze informatie vindt u hier: 
http://onderwijs.vlaanderen.be/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs