OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

App-ontwikkeling

Deze opleiding richt zich voornamelijk tot de doorsnee ICT-gebruiker die in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer aan de hand van bestaande ICT-tools, eenvoudige apps wil bouwen. Deze opleiding veronderstelt geen voorkennis van programmeertalen noch programmeerervaring.

De opleiding focust voornamelijk op het domein van contentcreatie. De cursist leert een eenvoudige app bouwen en deze in een webstore publiceren.
Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.
De opleiding App-ontwikkeling kan tevens als een smaakmaker beschouwd worden voor de algemene opleiding ICT en programmeren of voor professionele beroepsopleidingen programmeren in het hoger (beroeps-)onderwijs.