OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Elektriciteit

In de module Elektriciteit basis leer je omgaan met basisbegrippen en eenheden (spanning - stroomsterkte - weerstand - frequentie - vermogen). Je past de veiligheidsnormen en de geldende reglementering toe en doet kennis op van het AREI. Je leert eenvoudige elektrische verbindingen en schakelingen maken en je test deze ook uit met het nodige gereedschap. Je leert eenvoudige bedradingsschema’s lezen en kan elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren en technische informatie raadplegen.


We richten deze module in zowel voor beginners als voor wie al enige voorkennis heeft van elektriciteit. De lessen vinden plaats één keer per week gedurende 10 weken. Wie wenst, kan in de loop van het cursusjaar nog bijkomende modules volgen.