OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Frans 1 voor absolute beginners

1819 Frans 1 voor absolute beginners
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Vrij  
Kortrijk Sint-Amandsplein Za.
09.00 - 12.00
8/9/2018 22/6/2019 Ja Inschrijvingen gesloten

Prijs

1819 Frans 1 voor absolute beginners
standaard € 180,00
gedeeltelijke vrijstelling € 36,00
volledige vrijstelling € 0,00
Lesmateriaal
Extra lesmateriaal Talen € 3,00 (noodzakelijk)
Handboek Frans 1 voor absolute beginners

Voyages édition internationale 1 tekstboek + werkboek

ISBN 9789462934375 + ISBN 9789462934382


€ 45,00

1819 Frans 1 voor absolute beginners

De officiële naam van deze module is Breakthrough A+B of 1.1

In het Europees referentiekader is dit niveau A1

Voorkennis

1819 Frans 1 voor absolute beginners

    Voor deze cursus is er geen voorkennis vereist.

Vrijstellingsproeven

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld

Kom je in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld? Kijk dit even na op de website van de Vlaamse Overheid.

Opleidingscheques

Deze module kan betaald worden met opleidingscheques. Op de website van de VDAB vind je volgende informatie:

  • Wie komt er in aanmerking voor opleidingscheques?

  • Hoe bestel je opleidingscheques?

  • Voorwaarden

Educatief verlof

Voor deze module kan je educatief verlof aanvragen. Op de website Werk.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie over het aanvragen van educatief verlof.