OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Frans 6

1819 Frans 6
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Vrij  
Kortrijk Campus 3 Hofsteden Di.
18.30 - 21.30
11/9/2018 18/6/2019 Ja Inschrijvingen gesloten

Prijs

1819 Frans 6
standaard € 180,00
gedeeltelijke vrijstelling € 36,00
volledige vrijstelling € 0,00
Lesmateriaal
Handboek Frans 6

Enkel nieuwe cursisten kopen: Alter ego 3 tekstboek

ISBN:9782011555120


 

€ 25,00
Extra lesmateriaal Talen € 3,00 (noodzakelijk)

1819 Frans 6

De officiële naam van deze module is Threshold 4 A+B of 2.4

In het Europees referentiekader maakt deze module deel uit van niveau B1

Voorkennis

1819 Frans 6

    Om in te stappen in Frans 6 heb je een deelcertificaat nodig van Frans 5 (Threshold 3 A+B).

Vrijstellingsproeven

Heb je geen deelcertificaat van Frans niveau 5? Aan de hand van een niveautest kan je worden vrijgesteld van niveau 5.

Bekijk hier de beschikbare afnamedata en schrijf je in voor een niveautest.

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld


Kom je in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld? Kijk dit even na op de website van de Vlaamse Overheid.

Opleidingscheques


Deze module kan betaald worden met opleidingscheques. Op de website van de VDAB vind je volgende informatie:

Wie komt er in aanmerking voor opleidingscheques

Hoe bestel je opleidingscheques

Voorwaarden

Educatief verlof


Voor deze module kan je educatief verlof aanvragen. Op de website Werk.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie betreffende het aanvragen van educatief verlof.