OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Veiligheid

Veilig werken in thuissituaties of op je werk is essentieel om ongevallen te vermijden. In deze module leer je alles over persoonlijke beschermingsmiddelen, brandpreventie en wetgeving, ergonomie, op hoogte werken, risicoanalyses opstellen, je werkplek inrichten, evacuatiesystemen, ...